POZVÁNKA

 

Mezinárodní soutěže komorního a ansámblového zpěvu Stonavská Barborka - 9. ročník
2. - 6. 12. 2015
Stonava

 


JM music agency » O firmě » Stručný životopis

Stručný životopis

Josef Melnar se narodil v Novém Jičíně. Po vyučení (1977-80) a maturitě (1980-82) na Středním odborném učilišti v Kopřivnici vystudoval Vysoké učení technické v Brně (1982-86). Láska k hudbě se u něj začíná utvářet již od dětství, která je od 10 let rozvíjena hrou na housle a od 15 let hrou na trubku. V této době také s kamarády zakládá svou první kapelu. V létech 1986 až 2005 se hudbě věnuje při svém zaměstnání, kdy hraje v řadě orchestrů, zakládá soukromou základní uměleckou školu a intenzivně se zabývá hudební a zvukové režii. Soukromé vzdělává kompozice a dirigování dále rozvíjí studiem na Lidové konzervatoři v Ostravě, kterou zakončil v roce 2005 absolutoriem v oboru hra na trubku, harmonie a dirigování. V létech 2005 až 2009 si své vědomosti rozšiřuje studiem na Masarykově univerzitě v Brně, obor hudební věda.

Kompoziční praxi, kterou začal intenzivně rozvíjet při studiu konzervatoře, předcházela bohatá aranžérská činnost, kterou provádí dodnes. V kompoziční i aranžérské práci se žánrově nevyhraňuje. Píše klasickou, swingovou, taneční i popovou hudbu pro symfonické orchestry, malou i velkou dechovou hudbu, pěvecká seskupení všech druhů, taneční orchestry i skupiny. Nejrozsáhlejší kompoziční práci je pětidílná kantáta „Vánoční reminiscence“ pro symfonický orchestr a smíšený sbor. V úpravě pro dětský pěvecký sbor a klavír byla kantáta premiérována v prosinci 2009. Nejvzdálenější premiéra byla provedena v Japonsku.

Začátky dirigentské praxe se datují do druhé poloviny osmdesátých let minulého století. Je spojena se založením malého tanečního orchestru. Hra na trubku v celé řadě orchestrů dává i další příležitosti k dirigentské činnosti. Studium konzervatoře dalo podnět nejen ke spolupráci s předním dechovým orchestrem Vítkovák (2003-5), ale znamenalo i začátky v dirigování smyčcových a symfonických těles a záhy i pěveckých seskupení. Svou aranžérskou, kompoziční i dirigentskou činnost plně uplatňuje v komorním smíšeném pěveckém sboru Facies musicae, který v  roce 2004 zakládá se svou manželkou. Bohatá koncertní činnost byla okořeněna 2. místem na Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena v Praze a za podpory EU realizovaným projektem „Šťastné a veselé“, který přinesl natočení prvního CD souboru.

Vedle umělecké praxe souběžně uplatňuje i své organizační a manažerské schopnosti. Významnou část práce tvoří manažerská činnost v oblasti kultury a uměleckého školství. V létech 1992-7 je jednatelem společnosti MIS music, s.r.o. V roce 1993 zakládá Soukromou základní uměleckou školu v Kopřivnici a následně do roku 2003 se stará o její úspěšný rozvoj. Škola ve své činnosti úspěšně pokračuje dodnes. V létech 1995-6 se na základě vyhraného konkurzu ujímá funkce ředitele Kulturního domu Kopřivnice. V roce 2003 zakládá obecně prospěšnou společnost Zobcománie, která se věnuje propagaci hry na zobcovou flétnu. Jako grantový manažer průběžně spolupracuje s Tvůrčím centrem Ostrava. V létech 2005, 2008, 2011-12 realizuje mezinárodní japonsko-český projekt Jablúčko a sakura. V období 1998 až 2008 nepravidelně pracuje nebo vypomáhá i v jiných obchodních aktivitách, které znamenají získáni cenných manažerských zkušeností. V roce 2007 se stává spoluzakladatelem a hlavním manažerem Mezinárodní soutěže ve zpěvu komorních ansámblů Stonavská Barborka a od roku 2010 je jmenován jejím ředitelem. V roce 2009 zakládá svou hudební agenturu JM music agency a zcela se profesionalizuje v oborech hudebního manažera, hudebního skladatele a dirigenta. Základem činnosti agenturní činnosti je práce na projektech a zastupování umělců. V létech 2010-11 se jako producent také podílí na vydání knihy Tomáše Hančla – Petřvaldský muzikus. Práci ve své hudební agentuře se věnuje dodnes a plánuje její další rozvoj.

© Copyright 2011 Josef Melnar

Created by ARONET, s.r.o.