POZVÁNKA

 

Mezinárodní soutěže komorního a ansámblového zpěvu Stonavská Barborka - 9. ročník
2. - 6. 12. 2015
Stonava

 


JM music agency » Projekty » Stonavská Barborka

Mezinárodní soutěž ve zpěvu komorních ansámblů Stonavská Barborka

 

Hlavním cílem soutěže je více generační mezinárodní soutěž pěvců s možností jejich soutěžní prezentace formou pěveckých ansámblů a komorních seskupení složených ze studentů uměleckých škol a také i z nestudentů těchto škol.

Podstatou je objevovat krásu kompromisu mezi individualitou sólisty při jeho zařazení do malého kolektivu (ansámblu či komorního seskupení). Táto soutěž je pro účastníky jedinečnou příležitostí odzkoušet si na mezinárodní úrovni kvalitu tohoto kompromisu, předvést jej, konfrontovat a díky odborné porotě získat odborné hodnocení.

 

Já spolupracuji s pořadatelem na organizaci soutěže od samého začátku, což je od roku 2007. Zprvu jako hlavní manažer a od roku 2010 jako její ředitel.

V roce 2013 proběhne od 4. do 6. 12. již 7. ročník soutěže.  

 
Veškeré informace najdete na www.stonavskabarborka.cz.

© Copyright 2011 Josef Melnar

Created by ARONET, s.r.o.