POZVÁNKA

 

Mezinárodní soutěže komorního a ansámblového zpěvu Stonavská Barborka - 9. ročník
2. - 6. 12. 2015
Stonava

 


JM music agency » Umělci » Chorus Ostrava
CHORUS OSTRAVA

pěvecký sbor při Ekonomické fakultě VŠB – TUO

 

je velmi mladý pěvecký sbor, jehož zakládající členové však mají za sebou bohatou hudební historii. Většina z nich tvořila jádro Vysokoškolského pěveckého sboru Ostravské univerzity, který přes 40 let působil na ostravské hudební scéně pod vedením svého zakladatele prof. Lumíra Pivovarského. A právě mnoholeté laskavé vedení pana profesora společně s nadšením a odvahou jeho nadaného studenta Jana Mlčocha daly na podzim roku 2008 vzniknout tomuto novému pěveckému tělesu při Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské - Technické univerzitě Ostrava. I přes krátkou několikaměsíční historii má sbor za sebou již řadu vystoupení. Mezi ty nejprestižnější patřilo vystoupení na půdě Senátu České republiky začátkem prosince 2008 a 2010. Umělecké zájezdy do Německa v březnu a Francie v červenci 2009 a vystoupení s Janáčkovou filharmonií v prosinci 2009 a 2011.

 
Dirigenti

prof. Lumír Pivovarský - dirigent a umělecký vedoucí

Jan Mlčoch - druhý dirigent

 
Žánrové a stylové okruhy

Repertoár zahrnuje téměř všechny žánry sborového zpěvu, počínaje vokální polyfonií až k dílům současných autorů. Na uměleckou kvalitu sboru má vliv i to, že někteří jeho členové řídí vlastní pěvecké sbory a mnozí z nich se také výrazně prosazují v domácích i zahraničních soutěžích.

 
Místa koncertů

Kulturní domy, divadla, kostely, chrámy, kaple, kluby přátel hudby, rekreační zařízení, školy, školská zařízení, domy seniorů, zájmová sdružení, vernisáže, svatební obřady, slavnostní ceremoniály aj.

 
Typy produkcí

Široký výběr repertoáru dává všem typům programů možností k vytvoření konkrétní dramaturgie jednotlivých koncertů. Je například možné přihlédnout ke složení publika (generační či zájmová kritéria) nebo místu konání koncertu (kulturní dům, kostel apod.). Jednotlivá vystoupení jsou doprovázena průvodním slovem.

Chorus Ostrava - souznění s cimbálovou muzikou: originální koncertní program s cimbálovou muzikou Kotci z Frýdlantu nad Ostravicí.

Koncertní činnost: je základní náplní činnosti sboru.

Vánoční koncerty: populární a divácky atraktivní.

© Copyright 2011 Josef Melnar

Created by ARONET, s.r.o.