POZVÁNKA

 

Mezinárodní soutěže komorního a ansámblového zpěvu Stonavská Barborka - 9. ročník
2. - 6. 12. 2015
Stonava

 


JM music agency » Umělci » Jindřich Macek - loutnista
JINDŘICH MACEK

LOUTNISTA

 

Již v době svých studií získal několik ocenění v kytarových soutěžích, např. 1. cenu v celostátním kole soutěže ve hře na kytaru v Kutné Hoře se zvláštním oceněním poroty za interpretaci barokní hudby. Kytarovou hru na Konzervatoři v Pardubicích absolvoval u prof. Stanislava Juřici v roce 1993 a pokračoval v téže třídě se studiem hry na loutnu, které zakončil absolventským koncertem v Hradci Králové v červnu roku 1999. Je historicky prvním absolventem oboru loutna na Akademii staré hudby při Filosofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně ze třídy Miloslava Študenta (2005). Zúčastňuje se mistrovských kurzů na kytarovém festivalu Mikulov (např. ve třídě P. Steidla, L. Witoszynského, J. Wagnera), ve Valticích (třída anglického loutnisty B. Wrighta) a ve Slovinsku (pod vedením A. Kröpera). Cenné zkušenosti získal také na interpretačním kurzu japonské loutnistky S. Noiri. Podílel se na vzniku audio nahrávky Krajina zpěvu (dětský sbor, loutna), multimediálních CD (1999-2005) a CD nahrávky Loutnové zamyšlení (2005). Jeho hru mohlo ocenit italské, německé, švýcarské, slovenské, maďarské, slovinské, holandské a americké publikum. Vystupuje na hudebních festivalech v ČR i v zahraničí. Jmenujme např. Festival duchovní hudby Česká Lípa 2004, Ars Antiqua Europae 2004 a 2005, Mezinárodní letní škola staré hudby Valtice 2005, Pražské brány 2007 a Haydnovy hudební slavnosti 2008.

 

Žánrové a stylové okruhy

Ve svém repertoáru nabízí skladby barokních a renesančních mistrů.
 

Místa koncertů

Kulturní domy, divadla, kostely, chrámy, kaple, kluby přátel hudby, rekreační zařízení, školy, školská zařízení, domy seniorů, zájmová sdružení, vernisáže, svatební obřady, slavnostní ceremoniály aj.

 

Typy produkcí

Koncertuje jako sólista i jako loutnista rozmanitých komorních seskupení s celou řadou projektů:

Sólové loutnové koncerty - skladby od autorů: H. Newsidler, D. G. Speer, J. Whitfield, J. Dowland, V. Capirola, P. P. Raimondo, A. Piccinini, G. G. Kapsperger, N. Vallet, Gothier, R. de Visée, J. S. Bach, L. Janáček (vlastní úpravy).

Koncerty pro zpěv a loutnu  - spolupráce s Pavlou Fendrichovou (zpěv):

Milostné písně - interpretace světských dobových skladeb z období alžbětinské Anglie.

Písně trpělivosti - interpretace duchovních dobových skladeb z období alžbětinské Anglie.

Moravská lidová poezie v písních - sbírka písní L. Janáčka v citlivých úpravách pro zpěv a loutnu.

Co se této noci stalo - méně známé adventní písně a koledy.

Koncert pro kytaru a loutnu - spolupráce s Ivetou Novotnou (kytara):

Struny v proměnách času - představení dvou odlišných a přesto blízkých světů - loutnový a kytarový.

Koncert pro flétnu a loutnu - spolupráce se  Silvií Mechovou (flétna):

Putování krajinou hudby  - nástroje, které dokážou „přenášet posluchače z jednoho citu do druhého“.

Pásma pro mluvené slovo a loutnu - spolupráce s Alfredem Strejčkem (umělecký přednes):

Alchymie lásky - renesanční a barokní poezie alžbětinské Anglie a dobová hudba.

Výchovné koncerty :

Loutna se představuje - pro žáky základních a středních školy.

Příležitostně účinkuje s pražským souborem Musica Fresca nebo se smíšeným sborem Moravští Madrigalisté.

© Copyright 2011 Josef Melnar

Created by ARONET, s.r.o.