POZVÁNKA

 

Mezinárodní soutěže komorního a ansámblového zpěvu Stonavská Barborka - 9. ročník
2. - 6. 12. 2015
Stonava

 


JM music agency » Umělci » Sborové studio Permoník

Sborové studio Permoník 

bylo založeno v roce 1966 v hornickém městě Karviná Evou Šeinerovou. Dělí se na několik částí. Děti od 6 do 11 let zpívají ve čtyřech přípravných sborech, děti od 13 let tvoří hlavní, koncertní sbor. Celý sbor navštěvuje téměř 250 dětí.

Sbor spolupracoval s mnoha českými orchestry - např. Pražským filharmonickým orchestrem FOK, Janáčkovou filharmonií Ostrava, komorním orchestrem Leoše Janáčka, orchestrem Gustava Broma, TOČR, Pražským studentským orchestrem, s mnoha světoznámými dirigenty jako např. Burgh (USA), Wan Jing (Čína), P. Turnovský (Rakousko), J. Chvála, O. Trhlík, P. Altrichter (ČR), a provedla mnoho premiér skladeb významných současných skladatelů jako jsou I. Hurník, J. Jirásek, I. Loudová (ČR), A. Fljarkovský, I. V. Katajev, (Rusko), Ofer Ben-Amots (USA), M. Kawasaki (Japonsko), G. Aranyi Aschner (Rakousko).

Sbor se snaží přinášet posluchačům doma i v zahraničí dobré umění a pohodu. Nezaměřuje se na úzce vymezený žánr nebo období. To oceňují návštěvníci koncertů od Švédska po Řecko, od Anglie po Rusko, stejně jako čtyřikrát japonští posluchači, návštěvníci koncertů v Číně a USA, kde sbor byl podruhé. Komorní sdružení sboru získalo druhé místo v mezinárodní soutěži pěveckých sborů v korejském Pusanu. Koncertní sbor přivezl v dubnu 2010 1. místo z mezinárodního sborového soutěžního festivalu v New Yorku a v červnu 2011 totéž umístění ze soutěže v Sydney.

Mnoho českých i zahraničních kritiků srovnává Permoník s nejlepšími Evropskými sbory - Vídeňskými Sängerknaben nebo sborem z Montserratu. Nejlépe ale vystihla kvality Permoníku profesorka Dr. J. Vrchotová - Pátová, vedoucí pěveckého oddělení AMU v Praze:

Permoník je srdcem nabídnutým posluchači”.
 
Vedení sboru

Eva Šeinerová - dirigent a umělecký vedoucí

Martina Juríková – hlasový poradce

Hana Šobrová – klavírní doprovod

 
Žánrové a stylové okruhy

Repertoár zahrnuje téměř všechny žánry i styly sborového zpěvu, počínaje vokální polyfonií až k dílům současných autorů.

 
Místa koncertů

Kulturní domy, divadla, kostely, chrámy, kaple, kluby přátel hudby, rekreační zařízení, školy, školská zařízení, domy seniorů, zájmová sdružení, vernisáže, svatební obřady, slavnostní ceremoniály aj.

 
Typy produkcí

Široký výběr repertoáru dává všem typům programů možností k vytvoření konkrétní dramaturgie jednotlivých koncertů. Je například možné přihlédnout ke složení publika (generační či zájmová kritéria) nebo místu konání koncertu (kulturní dům, kostel apod.). Jednotlivá vystoupení jsou doprovázena průvodním slovem.

© Copyright 2011 Josef Melnar

Created by ARONET, s.r.o.